Print

Click the image above to see a preview of the book

Junior Ipon

Ang Junior Ipon ay isang aklat na magpapakilala sa mga bata sa mundo ng wastong paggamit ng pera. Ito ay naglalaman ng iba’t ibang mga kwentong pagpupulutan ng aral tungkol sa halaga ng pera, wastong paggamit nito, at pagpapalago nito sa iba’t ibang paraan tulad ng pamumuhunan at pagtatayo ng sariling negosyo.

Categories: , .
Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1476414867:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [_visibility] => Array ( [0] => visible ) [_stock_status] => Array ( [0] => instock ) [total_sales] => Array ( [0] => 0 ) [_downloadable] => Array ( [0] => no ) [_virtual] => Array ( [0] => no ) [_product_image_gallery] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_purchase_note] => Array ( [0] => ) [_featured] => Array ( [0] => no ) [_weight] => Array ( [0] => ) [_length] => Array ( [0] => ) [_width] => Array ( [0] => ) [_height] => Array ( [0] => ) [_sku] => Array ( [0] => ) [_product_attributes] => Array ( [0] => a:1:{s:18:"pa_book-order-type";a:6:{s:4:"name";s:18:"pa_book-order-type";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";s:1:"4";s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}} ) [_sale_price_dates_from] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_to] => Array ( [0] => ) [_price] => Array ( [0] => ) [_sold_individually] => Array ( [0] => ) [_stock] => Array ( [0] => ) [_backorders] => Array ( [0] => no ) [_manage_stock] => Array ( [0] => no ) [minimum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [maximum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [group_of_quantity] => Array ( [0] => ) [minmax_do_not_count] => Array ( [0] => no ) [minmax_cart_exclude] => Array ( [0] => no ) [minmax_category_group_of_exclude] => Array ( [0] => no ) [book_author] => Array ( [0] => a:1:{i:0;s:4:"3416";} ) [_book_author] => Array ( [0] => field_52c68e1cfd41d ) [book_pages] => Array ( [0] => 132 ) [_book_pages] => Array ( [0] => field_52c68e3afd41e ) [isbn_number] => Array ( [0] => 978-971-625-341-2 ) [_isbn_number] => Array ( [0] => field_52c68e7bfd41f ) [book_logo] => Array ( [0] => 3418 ) [_book_logo] => Array ( [0] => field_52c9019b0128c ) [book_issuu] => Array ( [0] => ) [_book_issuu] => Array ( [0] => field_52d31fd85d74a ) [book_cover] => Array ( [0] => 3418 ) [_book_cover] => Array ( [0] => field_52f4df0348749 ) [square_book_cover] => Array ( [0] => 3417 ) [_square_book_cover] => Array ( [0] => field_5303de97689d5 ) [shorter_book_description] => Array ( [0] => Ang Junior Ipon ay isang aklat na magpapakilala sa mga bata sa mundo ng wastong paggamit ng pera. ) [_shorter_book_description] => Array ( [0] => field_5303e114ee18b ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 3419 ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_default_attributes] => Array ( [0] => a:0:{} ) [_wp_old_slug] => Array ( [0] => junior-ipon-2 ) )

Product Description

Ang Junior Ipon ay isang aklat na magpapakilala sa mga bata sa mundo ng wastong paggamit ng pera. Ito ay naglalaman ng iba’t ibang mga kwentong pagpupulutan ng aral tungkol sa halaga ng pera, wastong paggamit nito, at pagpapalago nito sa iba’t ibang paraan tulad ng pamumuhunan at pagtatayo ng sariling negosyo. Ito ay puno ng iba’t ibang mga gawain na magpapakilala sa kanila ng magagandang mga gawi na maaari nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
Ating kilalanin si Charlie at ang kaniyang mga kaibigan upang matutunan ang iba’t ibang paraan kung papaanong maging mas matalino sa paggamit ng ating pera. Sunda ang mga kwento at gawain. Tulad ni Charlie, kaya mo ring maging Ipon Hero!

Additional Information

Book Order Type

Purchase a Copy (Class-size Orders Only), Request for Sample (Only 1 Copy Per School)