K-12 Curriculum Books Philippines

Click the image above to see a preview of the book

Makabayan Tayo sa Preschool – Binagong Edisyon (Worktext)

Ang isang munting mamamayan ay nangangailangan ng gabay sa pagpapalalim ng kanyang pag-uunawa at pagmamahal sa bansang Pilipinas. Ang Makabayan Tayo sa Preschool ay isang Worktext sa pagkakatuto ng magkakaugnay na aralin sa sibika at kultura, pag-awit, paglalaro at pagpapalakas ng katawan, sining at kabutihang aral.

Ibinatay ito sa Learning Competencies for Socio-Emotional Development na inihanda ng Curriculum Development Division, Bureau of Elementary Education, Department of Education. Ang Teacher’s Guide ay makatutulong sa guro upang maging makabuluhan at kawili-wili ang pagsasanib at pag-uugnay-ugnay ng mga aralin.

Choose An Option
Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1441958633:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [_visibility] => Array ( [0] => visible ) [_stock_status] => Array ( [0] => instock ) [total_sales] => Array ( [0] => 111 ) [_downloadable] => Array ( [0] => no ) [_virtual] => Array ( [0] => no ) [_product_image_gallery] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_purchase_note] => Array ( [0] => ) [_featured] => Array ( [0] => no ) [_weight] => Array ( [0] => ) [_length] => Array ( [0] => ) [_width] => Array ( [0] => ) [_height] => Array ( [0] => ) [_sku] => Array ( [0] => ) [_product_attributes] => Array ( [0] => a:1:{s:18:"pa_book-order-type";a:6:{s:4:"name";s:18:"pa_book-order-type";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";s:1:"0";s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}} ) [_sale_price_dates_from] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_to] => Array ( [0] => ) [_price] => Array ( [0] => 0 ) [_sold_individually] => Array ( [0] => ) [_stock] => Array ( [0] => 0 ) [_backorders] => Array ( [0] => no ) [_manage_stock] => Array ( [0] => no ) [book_author] => Array ( [0] => a:2:{i:0;s:3:"338";i:1;s:3:"336";} ) [_book_author] => Array ( [0] => field_52c68e1cfd41d ) [book_pages] => Array ( [0] => 264 ) [_book_pages] => Array ( [0] => field_52c68e3afd41e ) [isbn_number] => Array ( [0] => 978-971-625-217-0 ) [_isbn_number] => Array ( [0] => field_52c68e7bfd41f ) [book_logo] => Array ( [0] => 924 ) [_book_logo] => Array ( [0] => field_52c9019b0128c ) [book_issuu] => Array ( [0] => ) [_book_issuu] => Array ( [0] => field_52d31fd85d74a ) [minimum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [maximum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [group_of_quantity] => Array ( [0] => ) [minmax_do_not_count] => Array ( [0] => no ) [minmax_cart_exclude] => Array ( [0] => no ) [minmax_category_group_of_exclude] => Array ( [0] => no ) [book_cover] => Array ( [0] => 924 ) [_book_cover] => Array ( [0] => field_52f4df0348749 ) [square_book_cover] => Array ( [0] => 1018 ) [_square_book_cover] => Array ( [0] => field_5303de97689d5 ) [shorter_book_description] => Array ( [0] => Ang Makabayan Tayo sa Preschool ay isang Worktext sa pagkakatuto ng magkakaugnay na aralin sa sibika at kultura, pag-awit, paglalaro at pagpapalakas ng katawan, sining at kabutihang aral. ) [_shorter_book_description] => Array ( [0] => field_5303e114ee18b ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 872 ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_default_attributes] => Array ( [0] => a:0:{} ) )

Product Description

Ang aklat na ito na pinamagatang Makabayan Tayo sa Preschool ay isang Worktext sa pagkakatuto ng magkakaugnay na aralin sa Sibika at Kultura, Pag-awit, Paglalaro at Pagpapalakas ng Katawan, Sining at Kabutihang Asal.

Ang Thematic at Integrated na pagdulog ay isinaalang-alang sa paglalahad ng mga aralin.

Ibinatay ito sa Learning Competencies for Socio-Emotional Development na inihanda ng Curriculum Development Division, Bureau of Elementary Education, Department of Education.

Ang mga aralin ay may mga gawaing lumilinang sa mga kanais-nais na ugali, kilos at saloobin ng isang munting mamamayan na marunong makipagkapwa at may pagmamahal at paggalang sa Diyos at sa bayan.

Mayroon ding pagpapahalagang gawain (evaluation) at gawaing-bahay sa aklat na ito.

Ang Teacher’s Guide ay makakatulong sa guro upang maging makabuluhan at kawili-wili ang pagsasanib at pag-uugnay-ugnay ng mga aralin.

Additional Information

Book Order Type

Purchase a Copy (Class-size Orders Only), Request for Sample (Only 1 Copy Per School)